-
NGC
Om NGC
< Frontsiden
GuinnessFakta
Linker
 
Medlemskap
A good day for a GuinnessBil medlem!
Det koster ingenting å bli medlem i Namsos Guinness Club.
Vi treffes uregelmessig på Oskar i Namsos ved 20.00-tida på fredager. Møt opp der, slå av en prat og eventuelt meld deg inn over et glass Guinness - og motta ditt medlemskort.

Du kan også sende oss en e-post for å sjekke når neste avtalte møte er.

-
-
-